Haberler & Duyurular
YENİ ÜRÜNLER

MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

AKTİF PASİF EGZERSİZ CIHAZI

AKÜLÜ SANDALYE

PARAPODYUM CİHAZI

ESCALİNO MERDİVEN İNİP CIKMA APARATI

HAVALI YATAK SİSTEMLERİ

HASTA KARYOLALARI

HASTA TAŞIMA LİFTİSGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ MANUEL/AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN ESASLARI
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya çocuk Nöroloji uzman hekim-lerinden biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır. (2) Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlü-lüğünün sürekli olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzen-lenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde “özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli Kurumca SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır. (3) Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlana-bilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir. (4) Tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5(beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen tekerlekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

 
  TEKERLEKLİ SANDALYE MİNDERİ HAVA DOLAŞIMLI,MEDİKAL SİLİKON,JELLİ
Bası yarasının önlenmesinde ve tedavisinde son yıllarda dünya pazarına verilmiş olan ürünlerden bir tanesidir ve yeni jenerasyon tekerlekli sandalye minderi olarak adlandırılmaktadır. En önemli özelliklerinden bir tanesi daha önce var olan ve halen de kullanılmakta olan kauçuk veya pvc maddelerden imal edilmiş ürünlerde ısı transferi olmadığından kullanıcının kalça bölgesinin terleme şikayetleri ortaya çıkmakta ve bası yarasının olşumunda en önemli etkenlerden biri olan nem oluşmaktadır.Medikal Silikon ürünlerin en önemli özelliklerinden birisi ısı transferi olduğu için terleme ve nem oluşmamakta ve bu sayede ideal koruma ve ideal basınç dağılımı sağlanmaktadır.Özellikle sıcak bölgelerde yaşan kişilerde bu son derece önemlidir. Ayrıca silikon tüplerin üst bölgelerinde bir jel tabakası mevcut olup oturma zemini ile minder arsındaki basınçı ikincil bir önlem olarak minimum a indirmekte ve bası yarası riski yüksek olan kişilerde bu ayrıca bir koruma sağlamaktadır. Tekerlekli Sandalye minderinden beklenen en önemli özelliklerden birisi kullanıcıdan bağımsız ideal bir postür oluşturmasıdır.Ayrıca hava geçiren olmalı ve dezenfeksiyona da imkan verebilmelidir.Silikon tarzda ve hava dolaşımlı minderlerde bu özelliklere haizdir. Tek ve İki kompartmanlı seçenekleri olması yüksekliği ile bası yarası tedavisi ve koruması için maksimum koruma sağlayan bir sistemdir. Üzerindeki örtüsü yıkanabilir ve hava geçirgendir. Test sonucu ISO TC 173/SC 1/WG 11, tekerlekli sandalye oturma minderi servis için standartlarından geçmiş ve onay almıştır. Sonuç olarak hem rakiplerine göre sağladığı üstün özellikleri hemde FİYATI ile çok tercih edilmeye başlanan bir ürünümüzdür.
Copyright © 2011 HOME MEDİKAL Design By Arte Medya