Haberler & Duyurular
YENİ ÜRÜNLER

MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE

AKTİF PASİF EGZERSİZ CIHAZI

AKÜLÜ SANDALYE

PARAPODYUM CİHAZI

ESCALİNO MERDİVEN İNİP CIKMA APARATI

HAVALI YATAK SİSTEMLERİ

HASTA KARYOLALARI

HASTA TAŞIMA LİFTİSGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ MANUEL/AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TEMİN ESASLARI
Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya çocuk Nöroloji uzman hekim-lerinden biri tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır. (2) Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlü-lüğünün sürekli olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzen-lenen sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde “özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli Kurumca SUT eki Ek-5/C Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır. (3) Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlana-bilir ve gerektiğinde baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir. (4) Tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5(beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen tekerlekli sandalye bedeli Kurumca ödenmez.

 
  Home Medikal
 
Copyright © 2011 HOME MEDİKAL Design By Arte Medya